Image

รถเช่าเชียงใหม่ เช่ารถตู้พร้อมคนขับเชียงใหม่

รถเช่าเชียงใหม่ เช่ารถตู้พร้อมคนขับเชียงใหม่

บริษัทรูบี้คาร์เร้นท์ทัล ขอแนะนำรถยนต์แบบเช่าขับเอง โดยบริษัทมีรถหลากหลายรุ่น หลายขนาดที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งรถของเราแต่ละรุ่นมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี พร้อมกับรับประกันในการตรวจเช็ครักษาให้อยู่ในสภาพดี และตรงกับมาตราฐานโดยตลอดมา

Advertisements