Image

ช่างภาพเชียงใหม่ บริการถ่ายรูปเชียงใหม่

ช่างภาพเชียงใหม่ บริการถ่ายรูปเชียงใหม่

777 สตูดิโอ เรามีทีมช่างภาพมืออาชีพ รุ่นใหม่ ยกกล้องหนักๆได้ทั้งวันไม่มีเมื่อย ที่จะคอยให้บริการงานภาพถ่าย ทุกประเภทที่คุณอยากได้ ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพบุคคลที่เค้าเรียกว่าพอร์ตเทรต ถ่ายภาพสถานที่ สถาปัตยกรรม ถ่ายภาพภายใน โรงแรม รีสอร์ท ภาพวิวทิวทัศน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s