Image

รถเช่าเชียงใหม่ เช่ารถตู้พร้อมคนขับเชียงใหม่

รถเช่าเชียงใหม่ เช่ารถตู้พร้อมคนขับเชียงใหม่

บริษัทรูบี้คาร์เร้นท์ทัล ขอแนะนำรถยนต์แบบเช่าขับเอง โดยบริษัทมีรถหลากหลายรุ่น หลายขนาดที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งรถของเราแต่ละรุ่นมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี พร้อมกับรับประกันในการตรวจเช็ครักษาให้อยู่ในสภาพดี และตรงกับมาตราฐานโดยตลอดมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s