ร้านขายอาหารสุนัข เชียงใหม่

ตลาดสุนัข เชียงใหม่ ซื้อขายสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัข แมว กระต่าย

“สังคมของคนที่มีความรักในสุนัข
แมว และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เรามาร่วมแบ่งปัน
ความสุขจากการที่ได้เลี้ยงและดูแลเอาใจ
ใส่ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ในการแสดงออกถึงความรักให้กับเค้าเหล่า
นั้น รวมถึงวิธีการปกป้องสัตว์เลี้ยงที่เรารัก
การแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อสัตว์
ที่เราตัดสินใจเลี้ยง และจะดูแลมันไป
จนมันตายจากไป”  www.chiangmaidogs.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s