โครงการเบาแผ่นดิน Baopandin Project

ยินดีต้อนรับสู่ โครงการ เบาแผ่นดิน ปี 4

เบาแ่ผ่นดินคือโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่รู้จักกันผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทซึ่งแต่ละคนต่างวัย ต่างอาชีพ
ต่างที่อยู่ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากทำอะไรดีๆ เพื่อสังคมบ้าง คนละเล็ก คนละน้อย

พวกเรา เบาแผ่นดิน คงไม่กล้าที่จะเอ่ยปากร้องขอข้าวของเงินทอง สิ่งของบริจาคใดๆ เชื่อว่าแต่ละคนต่างมีความ
สามารถ ความถนัด และทรัพยากร ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือ “เบาแผ่นดิน” พวกเราเปิดรับ
ทุกความกรุณาที่หยิบยื่นให้ แต่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นกับโครงการเบาแผ่นดินได้มาจากการหยิบยื่น
มากกว่าได้จากการร้องขอ เช่นเดียวกันกับ เด็กชาวเขาที่เรากำลังหยิบยื่นสิ่งต่างๆ ให้ทั้งๆ ที่ในมุมความรู้สึกของ
น้องๆ เหล่านั้น ตัวเค้าเองก็คงไม่ได้คิดว่าเค้่าขาดสิ่งใด หรือต้องร้องขอสิ่งใดจากเราๆ ชาวเมือง

ก่อนการเดินทาง พวกเราตั้งใจไปมอบสิ่งต่างๆ ให้น้องๆ เหล่านั้น เพราะรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นขาดสิ่งที่เราไปมอบให้
หลังการเดินทาง ทำให้พวกเรารับรู้ว่า พวกเราต่างหากที่ขาดสิ่งหนึ่งมาตลอดโดยไม่รู้ตัวและพวกเราก็รับการหยิบ
ยื่นจากเด็กดอยใจดีเหล่านั้น กลับคืนมา ร่วมค้นหาสิ่งที่เราขาดหายไป ได้กับ “โครงการเบาแผ่นดิน

รายละเอียดที่ www.baopandin.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s